آخرین مطالب

ورود اولین دستگاه چاپ به ایران

ورود اولین دستگاه چاپ به ایران

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به نظر می رسد اولین دستگاه چاپ در سال ۱۰۷۵‌ق / ۱۶۶۵م در دوران سلطنت شاه عباس صفوی توسط کشیش‌های کارملی از بندر بصره وارد بندر ریگ شد و چندین مدت در آنجا فعال بود.

رمی وا‌دلا نایب کنسول فرانسه در بوشهر در گیر و دار سال‌های جنگ بین‌الملل اول در کتابی تحت عنوان خلیج‌فارس که در سال ۱۹۲۰م در پاریس به زبان فرانسه به رشته تحریر در آورد، در این مورد این گونه نوشته است: در سال ۱۶۶۵ راهبان کارم بصره مدتی به بندر ریگ یکی از بنادر کوچک ایران در خلیج‌فارس مهاجرت کردند. در این دوران آنها همچنین کتابخانه و وسایل تبلیغات دینی خود را نیز با خود به آن بندر منتقل کردند.

از واژه وسایل تبلیغات می‌توان حدس زد که کشیش‌های کارملی دستگاه چاپ کوچکی را نیز از بصره به بندر ریگ برده بودند و به منظور چاپ اوراق و جزوات تبلیغاتی خود از آن استفاده می کردند.

در سال ۱۱۹۹ق / ۱۷۸۴م نیز دستگاه چاپی به وسیله هیئت‌های مذهبی مسیحی وارد بندر بوشهر شد که در حال حاضر از سرنوشت آن و محل استقرار نهایی‌اش اطلاعی در دست نیست.

خانم شهلا بابازاده در این باره می‌نویسد: همزمان با چاپ‌خانه ارامنه عده‌ای از رجال و سلاطین صفوی نیز به این فکر افتادند تا چاپ‌خانه ای با حروف فارسی و عربی راه بیاندازند که این امر بنا به گفته شاردن سیاح معروف فرانسوی به فراموشی سپرده شده است؛ در سال ۱۷۸۴م / ۱۱۹۹ق نیز یک دستگاه چاپ از بندر بوشهر وارد ایران شد که متاسفانه از سرنوشت آن  اطلاعی در دست نیست.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *